Milan hrobár

Šulekova 195/13
920 03 Hlohovec 3 (Šulekovo)


Telefón: 0905 778 881
              0905 454 007


Email: milan.hrobar@mhkovex.sk